Články o Drupalu

V praxi je obecně krajně nevýhodné mít pouze lokální zálohy souborů, a proto existuje mnoho služeb, které umožňují vytvářet zálohy na vzdálených serverech, a tím pro majitele rozložit riziko ztráty dat.

SSH

SSH, nebo také Secure Shell, je technologie, skrze kterou je možné se zabezpečeným způsobem připojit na vzdálené počítače, zpravidla servery. Technologie využívá příkazovou řádku.

Tento text navazuje na tutoriál týkající se instalace a konfigurace webserveru a předpokládá, že máte ve svém počítači funkční lokální server. Nastavení lokální domény se týká další konfigurace webového serveru, tedy Apache nebo Nginx.

Jelikož Drupal potřebuje ke svému běhu webový server s PHP a databází, je pro každého vývojáře zpravidla prvním krokem zprovoznění serveru na vlastním počítači. Zde mluvíme o tzv. lokálním serveru nebo také localhostu.

Git je v součastnosti jedním z nejpopulárnějších nástrojů na zálohování a verzování kódu. Pro vývojáře je tento nástroj naprosto nepostradatelný. Rozhodně však dlouhodobě ušetří spoustu času a starostí i lidem z řad hobbistů, kterých je v každé komunitě mnoho.

V tomto tutoriálu se budeme věnovat tomu, jak je možné Drupal nainstalovat na svém počítači.

Má-li být váš projekt bezpečný a dlouhodobě životaschopný, měli byste jej nejen dobře naplánovat a postavit, ale také udržovat, což obnáší především pravidelné aktualizace softwaru.

V minulé části jsme se zabývali soubory a databází. Nyní se přesouváme k tomu, co za pomoci jejich interakce vzniká a co je přístupné a ovladatelné přes webové rozhraní aplikace. V tomto díle se seznámíme se základními stavebními prvky Drupalu - entitami.